Sticky Points

MeetingSphere Sticky Points

Sticky Points - snabb opinionsmätning i grupp

MeetingSphere Sticky Points Tool öppnar upp helt nya möjligheter för dig som processledare. Nu kan du snabbt låta deltagare dela sina "inre outtalade" prioriteringar både i brainstorming- och diskussions-sessioner. Nu slipper du bli förvånad över att utfallet från omröstningar skiljer sig från den uppfattning som föregående diskussioner i öppna forum indikerat. Nu kan du med hjälp av Sticky Points direkt få fram gruppens uppfattning och upprätthålla samma snabba tempo utan tidskrävande överraskningar.

 

Användning av Stick Points

 

Sticky points kan användas både i verktygen Brainstorm och Discussion. Aktivering och kofiguration sker under "Advanced settings" och ger dig alla de inställningar du behöver för att deltagare skall genom "Drag & Drop" kunna visa vad de tycker.

MeetingSphere Brainstorm Tool

 

Under tiden som du som processledare har Sticky Points aktiverat kan deltagare genom "drag & drop" placera ut sina tilldelade sticky points på de objekt som du har bestämt skall värderas. Som processledare kan du när som helst starta om och ändra i inställningarna för att möta de behov som gruppens arbete ställer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sticky Points menyval

 

Knapparna i menyn visar alltid nuvarande aktiverad funktion hos Sticky Point och vilka funktioner som i varje läge är valbara. Övriga är dimmade. Nedan beskriver de olika knapparnas funktion.

 

Göm Sticky Points

Göm Sticky Points (Förvalt)

Funktionen Sticky Point är osynlig för deltagarna för att arbetet inte är påbörjat, har avbrytits, eller är avslutat:

  • Sticky Points menyn visas inte för deltagarna
  • Redan allokerade sticky points är osynliga (ej borttagna!)
Göm Sticky Points

Visa Sticky Points / Stoppa allokering

 

Funktionen Sticky Points är nu synlig för deltagarna. (Re)allokering av "points" är inaktiv.

  • Menyn för Sticky Points med tilldelade "points" visas för deltagarna
  • Allokering är inaktiv

 

Starta gemensam allokering

Starta 'gemensam' allokering

Startar allokering som en gemensam aktivitet där deltagare indivduellt allokerar sina tilldelade "points" och tilldelningarna visas för alla hela tiden.

 

Rekommenderas då deltagare - av någen anledning - ska göras uppmärksamma på hur den allmänna uppfattningen ser. Resultatet utvecklas synligt för alla löpande.

Starta privat allokering

Starta 'privat' allokering

Startar allokering som en privat aktivitet. Deltagare allokerar enskilt sina tilldelade "points" och kan här inte se hur andra deltagare allokerar.

 

Rekommenderas då deltagare skall ge sin uppfattning helt opåverkad av gruppens allmänna uppfattning.

Selekterad borttagning

Selekterad borttagning

Öppnar en dialogruta för borttagning av specifika typer av Sticky Points på enskilda objekt t.ex. att ta bort alla röda "points" eller ta bort allokeringar som blivit felaktiga. Sticky Points som tas bort återgår till menyn som tillgängliga "points".

Återställ Sticky Points

Återställ Sticky Points

Tar bort alla allokeringar och återför dem till menyn för Sticky Points, dvs antalet tilldelningar per typ av Sticky Points är nu åter i sitt ursprungsläge.

 

Rekommenderas då allokeringen behöver startas om.

Sortera efter typ av "points"

Sortera efter typ av "points"

Visar objekten (idéer, förslag) sorterade efter vald typ av "points" i fallande ordning (högst antal överst). Notera att:

 

  • sortering av idéer efter typ av Sticky Points är bara ett sätt att visa objekten. Objektens ursprungliga ordningen ändras inte. MeetingSpheres uppfattning av vilken ordning som gäller mellan objekten styrs av de sorteringsinställningar som du gjort i själva aktiviteten och inte i Sticky Points presentationsvy.

 

  • rapporten som genereras från denna session kommer att visa objekten i den sorteringsordning som du ställt in i aktiviteten vid tidpunkten för rapportgenereringen.

 

  • sortering av mappar eller av kommentarer kan inte göras i Sticky Points och inga krav eller behov för detta har förekommit. Gå vår Advanced Training så får du lära dig mer.
Återställ ursprunglig ordning

Återställ ursprunglig ordning

Återställer objekten till den ursprungliga sorteringsordningen.

Välj språk

 

English

MeetingSphere

MeetingSphere

Svenska

CCG YouTube

Copyright © 2009 - 2018, CCG Europe AB

All Rights Reserved