Notebook

Enkelt anteckningsstöd till gruppen!

MeetingSphere Notebook Tool låter gruppmedlemmar anteckna information som man vill skall vara tillgängligt för andra samt vara en del av den slutliga rapporten.

Notebook är lätt att använda, innehåller vanliga redigeringsverktyg, och skrivarbete kan enkelt passas vidare inom gruppen. Den som skriver kan välja om pågående skrivarbete skall synas för gruppen eller ej, vilka då kan följa dokumentationens utveckling.

 

Notebook är perfekt för:

  • att göra en "Executive summary" som då läggs tidigt i din agenda.
  • att lägga in dokumentationsdelar i agendan för t.ex. sammanställningar och analyser från föregående aktiviteter.
  • att granska och bearbeta texter som skall vara del av slutrapporten.
  • att lägga in som mötesprotokoll med färdiga rubriker att dokumentera möten.

 

MeetingSphere Rating Tool

 

 

Upplev själv enkelheten med MeetingSphere Notebook Tool. Prova gratis redan idag.

 

MeetingSphere Notebook Tool

Välj språk

 

English

MeetingSphere

MeetingSphere

Svenska

CCG YouTube

Copyright © 2009 - 2018, CCG Europe AB

All Rights Reserved