Verktyg

Verktygen i MeetingSphere

Presentation Tool

Presentation tool - dela information och få direkt återkoppling från deltagare

 

Ladda upp en presentation (pdf) och deltagarna kan direkt ge återkoppling. Mötesledaren har flera valmöjligheter så som att styra vem som kan bläddra bilderna, hur kommentarer tas, anonymisering, möjlig nedladdning, och bilder med kommentarer tas med i rapporten.

Brainstorm Tool

Brainstorm tool - fler och bättre idéer, demokratiskt och kreativt - demoKreativt !

 

Brainstorm-verktyget är utvecklat för att stötta idégenerering och informationshantering. Valmöjlighetern till processanpassning är många. Anonymisering, identifiering på gruppnivå, katergorisering, organisering i mappar, kommentering, och prioritering med Sticky Points är några av alla möjligheter.

Rating Tool

Rating tool - prioritera och strukturera analyser, snabba resultat och diagram

 

Deltagare kan skatta idéer på flera olika sätt, numeriska skalor, rangordna, eller allokera budget. Innehåll från andra verktyg blir direkt tillgängliga för analys och resultat blir löpande uppdaterat och hela tiden synligt för deltagare i både tabeller och diagram. Resultat dokumenteras i rapporten eller exporteras till MS Excel.

Discussion Tool

Discussion tool - dela argument och information, definiera och utveckla

 

Diskussioner behövs för att få fram synpunkter och information. Grupper kan arbeta parallellt fokuserade på specifika frågor eller frågor kan ligga öppna för debatt över längre tider. Mötesledaren har flera möjligheter att anpassa diskussionerna för att uppsatta mål skall nås.

Notebook Tool

Notebook Tool - Dela på skrivande, samverka i dokumentation

 

En enkel ordbehandlare utvecklad för att fånga mötesanteckningar, sammanfattningar, eller annan textuell information. Arbetet sker i samverkan eller enskilt efter inställning av mötesledare.

Action Tracker

Action Tracker - Planera och hantera, dokumentera och följ upp "actions" över tid

 

Skapa listor med delegerade uppgifter där prioritet är satt, leveransdatum är satt, och status uppdateras löpande. Projektgrupper kan här dela rapporter, och projektledare kan följa upp och dela beslutsunderlag.

Report Maker

Report Maker - Momentan, automatisk dokumentation i PDF eller MS Word

 

Report Maker genererar rapporter som pdf eller MS Word när som helst och kan ex. direkt efter mötet skickas ut till deltagare. Sparar in timmar av sekreterartid att använda till att skapa värde istället. Enklare kan det inte bli!

Templates

Templates - färdiga sessioner säkrar enhetligt genomförande och förväntad leveranskvalitet !

 

MeetingSphere Templates är återanvändbara sessioner som spara tid, säkerställer att genomförande sker enhetligt och kvalitetssäkrat tvärs organisationen. Vem som helst kan köra sessioner med templates.

Agenda Dashboard

Agenda Dashboard - Bygg och kör sessioner från kontroll-panelen med full kontroll !

 

Agenda Dashboard är din kontrollpanel där du som process- eller möteledare planerar, bygger och kör din session. Organisera för "sametime" eller "anytime" aktiviteter. Bygg från scratch eller utgå från templates eller tidigare sessioner.

Sticky Points

Sticky Points - direkt opinionsmätning, inga överraskningar senare !

 

Som processledare kan du direkt låta deltagare markera information genom att sätta ut markörer. Här framkommer direkt hur deltagare värdesätter olika delar. Sticky Points ger en direkt avstämning till hjälp att hålla fokus på det som gruppen tycker är mer viktigt än annat.

Verktygen i MeetingSphere gör skillnad!

MeetingSphere är den verktygslåda varje projekt- och processledare önskat sig. Allt det som tidigare gjorts med papper och penna på möten, i workshopar, kan nu göras med MeetingSphere. Varje verktyg ger helt nya möjligheter och använda tillsammans kör man med enkelhet arbetsprocesser med hela organisationen eller samhällen om man vill.

5 eller 500 samtidiga deltagare gör ingen skillnad - samma kostnad - samma prestanda.

Jag vill veta mer!

 
 
 
Demonstration
Offert
 
 

Välj språk

 

English

MeetingSphere

MeetingSphere

Svenska

CCG YouTube

Copyright © 2009 - 2018, CCG Europe AB

All Rights Reserved