Diskussion

Produktiva fokuserade diskussioner!

MeetingSphere Brainstorm Tool

 

MeetingSphere Discussion Tool säkerställer att det som behöver diskuteras kan bli diskuterat på tillgänglig tid. Diskussioner kan ske online via telefon eller via mötesplatser som Adobe Connect, Lync, Jabber m.fl. eller fysiskt på plats - eller kombinationer av dessa. Men MeetingSphere tillför ytterligare möjligheter då personer kan när som helst, från vilken plats som helst dela sina synpunkter i pågående diskussioner (anytime, anywhere, anyone).

 

MeetingSphere Discussion Tool gör det, som är omöjligt för traditionella lösningar, möjligt:

 

 • Alla kan nu tala i mun på varandra och allas röst blir hörd - till skillnad från vanligt tal - så kan den skrivna diskussionen pågå parallellt och ingen behöver vara tyst när andra pratar.
 • Personer kan nu välja att delta i diskussioner som berör dem och där deras bidrag gör skillnad hellre än att behöva sitta igenom en massa ointressanta diskussionspunkter.
 • Även introverta och vanligtvis tysta personer, då diskussionen sker anonymt eller med GruppID, kommer bidra utan social påtryckning från gruppen.

 

 

 

 

 

Som processledare kan du anpassa dina diskussioner efter de behov som du ser krävs för att uppnå överenskomna resultat.

 

 • Promptar - använder du när du vill styra diskussionerna att följa en viss arbetsgång, t.ex. att varje ämne som diskuteras skall dokumentera "HUR" man skall genomför, "VEM" som skall delta, och "NÄR" det skall vara klart. Ypperligt sätt att få fram handlingsplaner!
 • Anonymisering - använder du när du vet att gruppdiskussioner domineras av ett fåtal personer eller hämmas av närvarande chefer. Mycket kraftfullt verktyg för att verkligen få reda på vad individer i gruppen verkligen tycker.
 • GruppID - använder du när du vill ha spårbarhet på gruppnivå men inte på individnivå. När du genomför medarbetar-enkäter, när du genomför fokusgrupper, och många andra tillfällen lämpar sig GruppID för att ge bra stöd för analyts av inkomna förslag.
 • NamnID - använder du när namn på uppgiftslämnare tillför värde till arbetet. Alla bidrag taggas då med namnet på den som skrivit informationen.

 

 

MeetingSphere Discussion Tool låter allas röst bli hörd, deltagare förblir engagerade och kan gemensamt utveckla och detaljer på dikussionsämnena. Alla förslag kan sen flyttas över till andra verktyg för vidare behandling så som t.ex. att värdera och ranka förslagen. Rapport kan när som helst genereras automatiskt med allt eller urval från genomfört arbete. Deltagare får rapporten direkt till sin epost.

 

MeetingSphere Discussion Tool gör dina diskussioner till demokratiska och kreativa sessioner - en demoKreativ session för alla (anyone - anywhere - anytime).

 

Nyckeln till framgångsrika diskussioner

Framgångsrika möten kräver att man kan eliminera eller hantera typiska problem som konventionella möten dras med. Du känner säkert igen några av dessa fenomen:

 

 • Dominans - En eller ett par personer (auktoriteter) fullständigt dominerar mötets luftrum. Ingen annan kan, vågar, får eller ges tid att tala i mötet.
 • Fördomar - Det finns åsikter och ståndpunkter som man förväntas ha i gruppen. Att särskilja sig ses som avarter och jante-lagen slår blixtsnabbt tillbaka!
 • Uttråkad - Hur många möten har du tvingats gå på trots att du inte har intressen i mötets diskussionsämnen.
 • Språkliga handikapp - i multinationella organisationer har vissa språkgrupper lättare att driva dialogen och är oftast de som avslutar och sammanställer mötets slutsatser.
 • Stress - Folk är ständigt på resande fot, mitt uppe i livet, och har svårt att få till möten i sin kalender. Många personer dyker därför upp på möten dåligt förberedda, eller har ingen aning om varför de är där och vad mötet handlar om.

 

Friheten från social påverkan, friheten från fördomar, friheten från politisk korrekthet är också frihet för kreativa och konstruktiva diskussioner. Det är genom frihet och flexibilitet i arbete som vi uppnår effektiva demokratiska och kreativa diskussioner.

 

Med friheten i din hand överträffar du allas förväntningar på mötet!

 

 

Användningsområden för MeetingSphere Discussion

 

 • Diskutera komplexa organisatoriska ämnen tvärs avdelningar tvärs kulturella barriärer
 • Skapa konsensus eller få fram motstridiga synpunkter tidigt i arbetet
 • Analys av bakomliggande orsaker
 • Få organisationens detaljerade förslag på kostnadsbesparingar eller förbättringar
 • Diskussioner i fokusgrupper
 • Utveckla komplexa ämnen där flera perspektiv är viktigt att ha med i diskussionen
 • Möjliggöra löpande diskussioner över tiden utan att alla måste delta vid samma tidpunkt, dvs anyone, anywhere, anytime.

 

Upplev själv enkelheten med MeetingSphere Discussion Tool. Prova gratis redan idag.

MeetingSphere Discussion Tool

Instant Discussion

På sittande möte kan du nu snabbt starta en kollaborativ diskussion på nätet i tre enkla steg och dra fördel av MeetingSpheres möjligheter att engagera och fokusera diskussioner snabbt, strukturerat, och med full öppenhet och delaktighet.

 

Det bästa av allt är att när mötet är klart så är också dokumentationen klar!

Hur man ...

Engelsk introduktion
Engelsk "How to..."
Engelsk "How to..."

Välj språk

 

English

MeetingSphere

MeetingSphere

Svenska

CCG YouTube

Copyright © 2009 - 2018, CCG Europe AB

All Rights Reserved