Brainstorm

Brainstorm - frigör idéer och kunskap - snabbt!

MeetingSphere Brainstorm Tool

 

MeetingSphere Brainstorm Tool används för att generera idéer eller uppriktiga data från individer och grupper. Jämfört med traditionella verktyg inklusive notisar på väggar, så överträffar MeetingSphere dem i snabbhet, garanterad öppenhet, och förmåga att hantera stora volymer.

 

Som processledare kan du anpassa din brainstorm efter de behov som du ser krävs för att uppnå överenskomna resultat.

 

 • Anonymisering - använder du när du vet att gruppdiskussioner domineras av ett fåtal personer eller hämmas av närvarande chefer. Mycket kraftfullt verktyg för att verkligen få reda på vad individer i gruppen verkligen tycker.
 • GruppID - använder du när du vill ha spårbarhet på gruppnivå men inte på individnivå. När du genomför medarbetar-enkäter, när du genomför fokusgrupper, och många andra tillfällen lämpar sig GruppID för att ge bra stöd för analys av inkomna förslag.
 • NamnID - använder du när namn på uppgiftslämnare tillför värde till arbetet. Alla bidrag taggas då med namnet på den som skrivit informationen.

 

 

MeetingSphere Brainstorm Tool låter allas röst bli hörd, deltagare förblir engagerade och kan gemensamt utveckla och kategorisera alla förslag. Alla förslag kan sen flyttas över till andra verktyg för vidare behandling så som t.ex. att diskutera och utveckla förslagen, att värdera och ranka förslagen. Rapport kan när som helst genereras automatiskt med allt eller urval från genomfört arbete. Deltagare får rapporten direkt till sin epost.

 

MeetingSphere Brainstorm Tool gör din brainstorm till en demokratisk och kreativ session - en demoKreativ session för alla (anyone - anywhere - anytime).

 

Nyckeln till framgångsrik brainstorming

Genom fokus på idé eller fakta framför identiteten på individer frigörs den kreativa kraften hos personer oavsett vilken fråga eller utmaning du sätter i deras händer. Styrkan med anonymisering är ofantlig och har också lagt grunden för CCG:s motto:

 

Unlock the

Power of People

 

Friheten från social påverkan, friheten från fördomar, friheten från politisk korrekthet är också frihet för våra tankar. Det är genom frihet till tanken som vi uppnår effektiva demokratiska och kreativa brainstorm-sessioner.

 

Som processledare har du nu tillgång till de verktyg du behöver för att överträffa allas förväntningar!

 

 

Användningsområden för MeetingSphere Brainstorm

 

 • Utveckla innovativa idéer till nya produkter
 • Få organisationens förslag på kostnadsbesparingar eller förbättringar
 • Generera strategier för att nå prioriterade försäljningsmål
 • Kravinsamling för produkter, tjänster eller projekt
 • Riskanalyser
 • Medarbetar-dialoger, få uppriktiga återkopplingar från medarbetare
 • Fokusgrupper
 • Medborgardialoger, stadsutveckling
 • Medlemsdialoger, föreningsutveckling

 

Upplev själv enkelheten med MeetingSphere Brainstorm Tool. Prova gratis redan idag.

MeetingSphere Brainstorm Tool

Instant Brainstorm

På sittande möte startar du i tre snabba steg en brainstorming och säkrar att alla tankar och idéer fångas, dokumenteras, och direkt omsätts i konkreta handlingar. Allt arbete kan nu ske med full öppenhet och delaktighet.

 

Det bästa av allt är att rapporten är klar när mötet är klart!

Hur man ...

Engelsk introduktion
Engelsk "How to..."
Engelsk "How to..."
Engelsk "How to..."

Välj språk

 

English

MeetingSphere

MeetingSphere

Svenska

CCG YouTube

Copyright © 2009 - 2018, CCG Europe AB

All Rights Reserved