Templates

MeetingSphere Flow Templates

MeetingSphere Flow Templates kombinerar CCG:s verksamhetsmetoder med MeetingSpheres verktyg till lösningar för signifikant transformering av verksamheters kärnprocesser.

MeetingSphere Flow Templates är färdiga strukturerade sessioner som låter dig snabbt få igång informationsflöden, kommunikationsflöden, samverkansflöden, flöden där kvalitet, kostnad, och tid är viktiga faktorer.

Varje dag flödar information mellan människor, inom organisationer, mellan organisationer, mellan länder och kontinenter. Allt för ofta sker detta flöde ostrukturerat, det fyller upp våra mailboxar, sker okontrollerat i social media, och tyvärr allt för ofta väldigt ineffektivt.

"MeetingSphere Flow's" ger dig ett bibliotek med färdiga lösningar som ger varje workshop struktur, säkrad kvalitet, och minskade kostnader.

MeetingSphere Flows för snabba, effektiva möten mellan människor!

Anyone - Anywhere - Anytime - Workflows

Flow pyramid

Vi har organiserat flows efter olika kompetensnivåer i enlighet med vår utbildnings-pyramid. Vårt mål är att varje person oavsett tidigare erfarenhet av MeetingSphere skall hitta flow templates som motsvarar behoven och samtidigt stimulerar till att utvidga sig till nya användningsområden.

BASIC Flows

De flow templates som vi går igenom på utbildningen BASIC MeetingSphere hittar du här. Biblioteket växer löpande vart efter som "Contributors" bidrar med exempel från verkligheten.

Mer info här ...

PROFESSIONAL Flows

De flow templates som vi går igenom på de olika tillämpade utbildningarna hittar du här. Biblioteket växer löpande i takt med utbildningar och genomförda projekt. Alla flow templates är validerade, och har sen förädlats till de krav som vi ställer på PROFESSIONAL Flow Templates.

Sidan under utveckling ...

EXPERT Flows

De flow templates som vi går igenom på fortbildningar för områdesexperter hittar du här. Biblioteket växer löpande i takt med utbildningar och genomförda projekt. Alla flow templates är validerade, och har sen förädlats till de krav som vi ställer på EXPERT Flow Templates.

Sidan under utveckling ...

ARCHITECT Flows

På denna nivå befinner sig CCG:s experter och här har vi idag inga färdiga Flows att erbjuda. Men tids nog kommer antalet professionella utövare av MeetingSphere att öka i numerär och då har vi även Flows av intresse för dem. Då hittar du dem här hos oss!

ADVANCED Flows

De flow templates som vi går igenom på utbildningen ADVANCED MeetingSphere hittar du här. Biblioteket växer löpande vart efter som "Contributors" bidrar med exempel från verkligheten.

Sidan under utveckling ...

FREE Flows

Här har vi lagt ett antal exempel på flow templates för fri användning. Mer info här ...

MeetingSphere Flow Templates

FREE Flow Templates
BASIC Flow Templates
Framtida utveckling
Under utveckling - EXPERT Flow Templates
Under utveckling - PROFESSIONAL Flow Templates

Tipsa oss om flows!

Vilka templates vill ni hitta här?

 
 
 

Välj språk

 

English

MeetingSphere

MeetingSphere

Svenska

CCG YouTube

Copyright © 2009 - 2018, CCG Europe AB

All Rights Reserved