Portable Server SCIF Edition

Portable MeetingSphere Server SCIF Edition

SCIF Edition av Portable MeetingSphere Server har samma fördelar, men är avsedd för situationer där säkerhetskraven är extremt höga. Med SCIF Edition skapas en fristående virtuell miljö som fungerar oberoende av någon annan server. Den är idealisk för att stödja möten och workshops där högt sekretessbelagda uppgifter kommer att diskuteras.

 

Servern levereras förinstallerad med MeetingSphere och kan hantera hundratals samtidiga användare. Liksom Portable MeetingSphere Server, är SCIF Edition lätt att ansluta till nätverket. Men till skillnad från dess kommersiella tvilling, ger SCIF servern avancerade alternativ för integration i kontrollerade nätverk och behöver aldrig ansluta till någonting utanför din SCIF-miljö.

 

För mer information, serverspecifikationer, backuphantering etc. är det bara att höra av sig.

 

Portable MeetingSphere Server - SCIF

Enterprise MeetingSphere

Välj språk

 

English

MeetingSphere

MeetingSphere

Svenska

CCG YouTube

Copyright © 2009 - 2018, CCG Europe AB

All Rights Reserved