On-premises Enterprise Server

On-premises Enterprise MeetingSphere Server

On-premises Enterprise MeetingSphere Server erbjuder vi organisationer som vill drifta sin MeetingSphere från ett eget datacenter eller på eget Intranät. En On-premises Enterprise MeetingSphere erbjuder således full kontroll av driftsmiljön.

Utöver det som Business, Enterprise och Managed Enterprise MeetingSphere erbjuder så tillkommer nu följande egenskaper:

  • Möjlighet att köra på eget intranät
  • Val av operativsystem för server (Linux eller Windows)
  • Val av hårdvara (ex. Intel compatible "i686" or "x86_64")
  • Val av virtualiseringsteknik (VMware eller XEN)
  • Val av databas
  • Egen kontroll över backup-processen och dess schema
  • Egen kontroll över nätverksinställningar, t.ex. portar, NAT, SSL, brandvägg, proxy etc.

 

On-premises Enterprise Server levereras som en komplett exekverbar installationsfil som ni själva kör och konfigurerar. Underhåll och uppgraderingar är en aktivitet gjord på några få minuter av er egen underhållspersonal.

Börja med att planera din On-premises Enterprise Server redan nu. Begär assistans för att uppgradera från annan MeetingSphere eller rekvirerar vår "Deployment Guide" (Engelsk).

 

On-premise Enterprise Server

Enterprise MeetingSphere

Välj språk

 

English

MeetingSphere

MeetingSphere

Svenska

CCG YouTube

Copyright © 2009 - 2018, CCG Europe AB

All Rights Reserved