Enterprise MeetingSphere

Enterprise MeetingSphere

Enterprise MeetingSphere är vårt erbjudande till organisationer som kräver Enterprise-funktionalitet och egenskaper från plattformen.

Utöver det som MeetingSphere Connect erbjuder så tillkommer nu följande egenskaper:

  • Automatisk användarförvaltning via LDAP-integration (MeetingSphere som LDAP-klient)
  • Skalning och flexibilitet i egenskap av dedicerad MeetingSphere web-applikation
  • Den extra säkerhet som följer med en dedicerad databas
  • Automatisk informations- och backuphantering enligt egna scheman
  • Tryggheten från egen dedicerad och direkt återläsbar backup
  • En egen företagsadress i DNS, t.ex. ditt-foretagsnamn.meetingsphere.com

 

Enterprise MeetingSphere levereras som “Software as a Service” (SaaS) via molnet (Cloud) och då självklart med monitorering 24 X 7 året runt.

Börja med din Enterprise MeetingSphere nu. Begär assistans för att uppgradera från MyMeetingSphere eller begär offert.

 

Enterprise MeetingSphere

Enterprise MeetingSphere

Välj språk

 

English

MeetingSphere

MeetingSphere

Svenska

CCG YouTube

Copyright © 2009 - 2018, CCG Europe AB

All Rights Reserved