MeetingSphere

Agile 3.0 med MeetingSphere 3.0

 

MeetingSphere låter dina anställda själva utveckla de strukturerade workflows de behöver för snabb och effektiv anpassning till situation och process. MeetingSphere är här en avgörande komponent för en adaptiv och agile organisation!

 

Automation workflow tools for everyone!

 

Vilken arbetsprocess du som facilitator, mellanrums-, mötes- och processledare än har behov för så gör MeetingSphere jobbet både före, under, och efter varje arbetsmöte. Med MeetingSphere byter ni större andelen ineffektiva möten mot hybridmöten där ni i förväg istället förbereder och prioriterar er online, workshopar effektivt på plats, och sen implementerar och genomför actions online. Dokumentationen är momentant klar när som helst via effektiv rapportgenerator.

 

Tack för ett bra möte! Rapporten ligger i er mailbox!

 

MeetingSphere är den enda komplett verktygslådan för strukturerade dialoger, strukturerade workflows, strukturerad kollaboration. Vill man signifikant förbättra prestanda i organisationen så krävs det nya sätt att arbeta på som hanterar människors tillkortakommanden och maximerar styrkorna. För detta krävs möteshantering utan begränsningar - MeetingSphere!

 

Strukturerade workflows - get ahead - stay ahead

 

Digitaliserad verksamhet representerar oändliga möjligheter till innovation och konkurrensfördelar. För att skapa dessa värden krävs ett nytt sätt att arbeta. Med MeetingsSphere kan organisationer hämta hem dessa möjligheter i hela sin värdekedja, och möjligheten att effektivt kollaborera med kollegor, kunder och partners "anytime - anywhere" är en essentiell fördel MeetingSphere tillför.

 

Tack vare dina medarbetares förmåga att i MeetingSphere själva utveckla, anpassa, dela, och genomföra strukturerade workflows så är din organisation momentant situations- och behovs-anpassad! MeetingSphere är en förutsättning för agila och adaptiva organisationers förmåga att "get ahead and stay ahead of competition".

A fool with a tool is still a fool

 

MeetingSphere ger dig som mötes- och processledare de verktyg du behöver för att kunna arbeta med de metoder och angreppssätt du är van vid. MeetingSphere ger dig den flexibilitet du behöver för att situations- och behovsanpassa arbetsprocessen. De personer du bjuder in att delta i dina sessioner behöver ingen utbildning då MeetingSphere använder intuitiva knappar och de arbetsinstruktioner som ni arbetar efter skriver du själv direkt i MeetingSphere.

 

MeetingSphere är ett helt nytt sätt att kommunicera och du som mötes- och processledare behöver lära dig hur man gör. För dig och din organisation erbjuder vi en hand-i-hand uppstart med tillgång till våra experter som "talar flytande MeetingSphere". Mer om våra utbildningar här.

 

Att leda med både hjärna och hjärta

 

Visst vill vi utveckla våra verksamheter för att vara framgångsrika både nu och i framtiden, men det är ingen lätt uppgift. Det kräver ett mycket medvetet ledarskap som skapar såväl ekonomiskt som intellektuellt utrymme för innovation.

 

Det gäller att få med hela människans potential – att fånga både hjärnan och hjärtat i förändringen - och det är här som CCG:s långa erfarenheter av att hjälpa organisationer med att förändra och utveckla sin organisation tillsammans med MeetingSphere:s unika verktyg skapar ett helt nytt spelfält för er organisation - där nya möjligheter föder nya förbättringar och utvecklingar i ett ökande tempo.

 

Bli med på resan till Agile 3.0 med MeetingSphere 3.0!

MeetingSphere utvecklar både Struktur- och Kulturkapital!

 

Strukturkapital

Tack vare att MeetingSphere:s verktyg är som standard legobitar så kan man som mötes- och processledare själv med enkelhet, och med samma energi som barnet, bygga nya processlösningar (workflows) utan att ens involvera din IT-organisation.

 

Med MeetingSphere så automatiserar du själv ditt arbete! Bra lösningar delar du sen med andra och kvaliteten på ert arbete höjs hela tiden i takt med att ni sätter ny standard för genomförandet.

 

Kulturkapital

Vi kan utrota alla elefanter på jordens yta! Då pratar vi om de elefanter som finns i våra organisationer, de problem som alla känner till men som ingen vågar prata om.

 

MeetingSphere ger oss möjligheter att skydda den personliga integriteten till 100%! Deltagande kan ske anonymt, eller med gruppID, eller med namnad avsändare. Att chefen är med i rummet, att andra självutnämnda experter är med i rummet spelar ingen roll. Med anonymiserat deltagande frigörs det intellektuella kapitalet, problem och utmaningar kommer upp till ytan och kan hanteras. Fortare än ni anar har ni en engagerad och fokuserad personal tack vare att ni har neatraliserat all negativ påverkan.

 

Kulturutveckling

 

En organisations kultur påverkar alla i organisationen. Den visar vad som är, och inte är, ett accepterat beteende i organisationen.

 

En kultur kan vara något som är outtalat och sitter i väggarna eller mer uttalad i form av kärnvärden, berättelser, ledar- och medarbetarskap med mera. Oavsett vilket yttrar sig den faktiska kulturen genom människornas attityder och beteenden.

 

CCGs arbete med kulturutveckling utgår just därför alltid från människorna. Det är de som behöver vara överens om vilka attityder och beteenden som är önskvärda och det är de som kan förändra dem. Som i allt annat CCG gör, är det samsyn kring förändringen som är grunden. Utifrån en sådan samsyn är det sedan möjligt att fatta medvetna och strategiska beslut kring hur förändringen av organisationens kultur går till.

 

Vi på CCG har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer med att förändra och utveckla sina organisationskulturer. Vi använder oss av vedertagna koncept och metoder, många baserade på flerårig forskning, för att säkerställa att resultaten blir de önskade.

 

CCG kan bland annat hjälpa er med

Kulturanalyser för att identifiera nuläget i organisationen. Vi hjälper er att beskriva den önskade kulturen och resan dit.

 

Vi leder och stöttar kulturförändringsarbetet.

Utveckling av ledar- och medarbetarskap genom coaching och teamutveckling.

 

Inspiration och utbildningar kring organisationskultur genomförs integrerat i våra projekt.

 

Välj språk

 

English

MeetingSphere

MeetingSphere

Svenska

CCG YouTube

Copyright © 2009 - 2018, CCG Europe AB

All Rights Reserved