Integritets- och säkerhetspolicy

Åtagande om att skydda våra kunder.

CCG har skapat denna integritetspolicy för att visa vårt engagemang för att göra vår webplats och våra tjänster säkra och skydda våra kunder mot alla former av oönskad informationsspridning.

Ändamål

 

CCG behandlar personuppgifter för ändamål som följer av den tjänst CCG levererar till sina kunder. All behandling av personuppgifter görs efter regler EUs Direktiv 95/46/EC (Personuppgiftsdirektivet), och Personuppgifts-lagen(PUL). CCG behandlar personuppgifter både som personuppgiftsansvarig och som personuppgiftsbiträde som definierat i Personuppgiftsdirektivet och PUL. CCG behandlar efter detta personuppgifter bara inom EU och EES.

 

Alla personuppgifter som samlas in av CCGs kunder genom användning av MeetingSphere lagras uteslutande i säkra lagringshallar inom EU (Irland). CCG har personuppgiftsbiträdesavtal med leverantör av lagringstjänster, som säkrar att lagring inte sker i konflikt med detta uttalande.

 

Allt översändande av data inom EES, inklusive flytt till de säkrade datahallarna på Irland, görs enligt interna personuppgiftsbiträdesavtal om översändande av data inom Clever Collaboration Group.

 

Ingen behandling av personuppgifter görs utanför EES utan att CCGs kunder specifikt tillåter sådant översändande i avtal med CCG. Detta gäller speciellt CCGs amerikanska kunder, som vill ha tillgång till sin egen MeetingSphere installation.

 

Informationsinsamling och användning

 

Information som samlas in genom MeetingSphere består av kunddata och data från deltagare som visat nedan. All information som lagras hos CCG, MeetingSphere, Amazon Webservices behandlas konfidentiellt och tillgång ges endast för auktoriserad personal.

 

I detta uttalande definieras ”kund” som en enhet CCG har ett direkt avtalsförhållande till, och ”deltagare” är individer som deltar i sessioner som kunder har gjort genom att nyttja CCGs tjänster.

 

Insamling och behandling av personuppgifter från kunder

 

När du som kund registrerar dig på vår hemsida samlar vi in information som till exempel bolagets namn, e-postadress, geografisk placering, telefon/faxnummer och namn på ansvarig person. Informationen används till att identifiera dig i systemet, vid fakturering och för att kunna kontakta dig om det uppstår problem med ditt konto. Informationen används internt inom CCG. Personuppgifter som är insamlade i EES vill inte bli översänt till länder utanför EES. Information som är insamlad av CCGs kunder utanför EES lagras inom EU, men CCGs kunder utanför EES har tillgång till sin egna data.

 

Som CCG-kund kan du när som helst få tillgång till din personliga information och uppdatera denna genom att logga in med användarnamn och lösenord direkt i MeetingSphere.

 

Som CCG-kund kan du skapa flera användare med olika rättigheter på ditt konto, beroende på licensavtalet. Detta gör att flera personer i din organisation kan använda våra tjänster, samtidigt som du fortfarande har kontroll över vilken typ av information varje användare har tillgång till. Men det är ditt ansvar att välja rätt åtkomstnivå för varje användare och skydda din information genom att välja vilka användare i din organisation som ska ha tillgång till MeetingSpheres olika tjänster.

 

Insamling och behandling av personuppgifter från deltagare

CCG erbjuder mjukvara genom en Software-As-A-Service (SaaS) plattform.

 

Sessioner, mötesprocesser, strukturerade dialoger för att samverka och arbeta kollektivt skapas av kunder, som gör dessa tillgängliga för relevanta bolag, organisationer och individer. Det är kundens ansvar att säkra insamlat data och att all databehandling görs enligt gällande regler.

 

CCG behandlar inte personuppgifter för andra ändamål eller på annat sätt än det som är avtalat med kund.

 

Dold indentitet i sessioner

Om du väljer alternativet ”anonymous contribution” i en session, kommer personlig identifierbar information, till exempel IP-adress, operativsystem eller e-postadress, ej att lagras med svaren.

 

Avaktivering

När ditt abonnemang på en tjänst från CCG avslutas, inaktiveras ditt konto och data i sessioner tas bort efter ytterligare 30 dagar. CCG raderar då all information som inhämtats genom tjänsten.

 

Säkerhet

CCG vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter från kunder och deltagare som behandlas. Exempel på sådana åtgärder är att datahallarna som nyttjas är säkrade enligt ISO 27K-ramverket, och kryptering av kommunikationen mellan våra servrar och alla kunder som ges tillgång till vår hemsida via Secure Socket Layer (SSL). SSL-teknologin nyttjas ofta i nättjänster där man vill skydda information på Internet. För att våra kunder skall vara helt säkra på att tjänsterna de kopplar sig till faktiskt ligger under CCG, nyttjar vi certifikat från en av de mest pålitliga certifieringsorganen på nätet. Du kan klicka på sekretessikonen i webbläsaren för att bekräfta detta.

 

Ändring i detta uttalande

CCG kan komma att ändra denna information. Sådana ändringar meddelas genom att ändra det senast uppdaterade avsnittet i det här dokumentet och kan också under en begränsad tid visas som ett välkomstmeddelande när du loggar in på vår webbplats. Vi uppmuntrar våra kunder att regelbundet kontrollera eventuella uppdateringar av detta uttalande.

 

Cookies

Vi använder cookies för att lagra information om webbläsarversion, IP-adress och operativsystem. En cookie är en liten textfil som placeras på din hårddisk av en webbserver. Cookies kan inte köra program eller sprida virus till din dator. Cookies är unika för dig och kan bara läsas av en webbserver i den domän cookien sändes.

 

Vill du veta mer?

Om du vill ha mer information om personlig integritet, se vår översikt över kunders ansvar som personuppgiftsbiträde.

Välj språk

 

English

MeetingSphere

MeetingSphere

Svenska

CCG YouTube

Copyright © 2009 - 2018, CCG Europe AB

All Rights Reserved