Utbildning

Våra utbildningar

 

CCG erbjuder utbildningar i MeetingSphere och många tillämpningsområden som t.ex. riskhantering, förändringsledning, föreningsutveckling, leverantörshantering, värde-grundsutveckling och alla kurser leds av CCG certifierade utbildare.

 

Våra utbildningar är förlagda på kvalitetssäkrade anläggningar och ofta i internat. Vid överenskommelse kan större grupper utbildas på plats hos kund. Kontakta oss för offert.

Utbildningspyramid

 

Våra utbildningar är anpassade för olika kompetensnivåer. Vårt mål är att varje person oavsett tidigare erfarenhet av MeetingSphere skall utvecklas så långt den kan och vill.

Angivna förkunskapskrav på kurserna hjälper deltagare att hitta lämplig utbildning.

BASIC MeetingSphere

 

Här ges utbildning i grundläggande hantering av MeetingSphere. Alla utbildningsdelar utgår från hur man traditionellt genomför aktiviteter som t.ex. brainstorming. Sen jobbar vi med att "översätta" den traditionella arbetsprocessen till MeetingSphere, dvs vi kör den genom vår "MeetingSphere Translator" för att lära och öva på hur effektiva arbets- och samarbetssessioner (workshopar) skall byggas och genomföras. Läs mer...

ADVANCED MeetingSphere

 

Utbildning i MeetingSphere:s avancerade inställningar, nya verktyg som Sticky Points övar vi på, samt vi utvecklar traditionella mer komplexa processer som t.ex. "Tech Jam:s" dvs hur man genomför en innovationsprocess med organisationens alla medarbetares samlade hjärnkraft.

Läs mer...

PROFESSIONAL MeetingSphere

 

Här finns en mängd med tillämpade kurser att välja mellan. Dessa vänder sig främst till utövare inom respektive område så som riskhanterare, föreningsutvecklare, verksamhetsutvecklare, m.fl. där vi lär oss att bygga och genomföra relateradede arbets- och samarbetssessioner i MeetingSphere.

Läs mer ...

EXPERT MeetingSphere

 

Här erbjuder vi fortbildning inom tillämpningar för områdesexperter. Vissa utbildningar sker över längre tid i kombination av distansutbildning och sammankomster. Vi samarbetar med etablerade lärosäten så att elever får certifikat på sina utbildningar från bl.a. Yrkeshögskolemyndigheten.

Under utveckling ...

ARCHITECT MeetingSphere

 

På denna nivå befinner sig CCG:s experter och här har vi idag inga färdiga utbildningar att erbjuda. Men tids nog kommer antalet professionella utövare av MeetingSphere att öka i numerär och då behöva regelbunden fortbildning. Då hittar du den här hos oss!

 

Vi likställer en MeetingSphere Architect med en Workshop Wizard, dvs person med förmåga att facilitera vilken utmaning som helst på ett sätt som överträffar allas förväntningar.

BASIC MeetingSphere
Framtida utveckling
Under utveckling - EXPERT MeetingSphere
PROFESSIONAL MeetingSphere
Utbildningspyramiden

Jag vill utbilda mig!

 
 
 
 

Välj språk

 

English

MeetingSphere

MeetingSphere

Svenska

CCG YouTube

Copyright © 2009 - 2018, CCG Europe AB

All Rights Reserved