Basic

BASIC MeetingSphere

 

Det här är en grundutbildning i MeetingSphere - det du behöver för att genomföra effektiva och kreativa möten på din arbetsplats - nödvändiga ingredienser för att öka effekten i era möten.

Förmågan att leda ett möte effektivt är en grundläggande kompetens som omfattar alla mötestyper och riktar sig till alla mötesledare. Vi utreder vilka de grundläggande förutsättningarna är och vilken roll och vilka möjligheter du har som mötesledare.

 

Med MeetingSphere öppnas en helt ny värld av möjligheter att effektivisera möten och att hantera de utmaningar som är vanligt förekommande på möten som t.ex. att alla inte kommer till tals och att möten domineras av enstaka individer eller chefer.

 

Förmågan att utveckla effektiv kommunikation, att säkerställa att demokrati råder i möten, att säkerställa förutsättningar för kreativitet handlar mycket om förståelse för hur människor fungerar i grupp och hur kreativa processer fungerar. Med ett genomtänkt användande av MeetingSphere kan nu deltagare medverka på bästa sätt.

 

En skicklig mötesledare kan genom att utnyttja MeetingSpheres verktyg och möjligheter omsätta hela personalens förmågor till nyttiga resultat för organisationen. Detta är den bästa investeringen din chef kan göra för dig och er organisation!

Målgrupp

 

Utbildningen vänder sig till personer som i sitt arbete har som uppgift att leda möten och workshops. Vanliga yrkesroller är projektledare, verksamhetsutvecklare, riskhanterare, chefer, föreningsutvecklare, dvs roller som ofta håller i möten av olika typer. Även personer som har yrkesroller där mycket dialoger med andra intressenter på distans kan med behållning gå denna kurs och hämta idéer och inspiration för att utveckla sina metoder på sin arbetsplats.

 

Förkunskapskrav

 

Inga speciella förkunskaper krävs, men en vanlig nivå av PC-vana behövs.

 

Kursmaterial

 

Kursmaterial på svenska ingår.

Du får lära dig:

 

Kursen ger dig kunskap och de verktyg som hjälper dig att planera och genomföra dina möten med ökad professionalitet och framgång. Med grundkunskap i MeetingSphere kan du öka verkningsgraden på dina möten med 50% eller mer, dvs på halva tiden nå samma resultat eller på samma tid genomföra det dubbla arbetet.

 

Innehåll:

 

Gruppdynamik - Hur grupper fungerar, hur ska jag kunna öka engagemanget.

 

  • Förstå mer om hur en grupp fungerar och hur du kan få den att samarbeta.
  • Förstå mer om påverkansfaktorer och hur du kan hantera eller undvika dem.

 

Mötesrecept - Skillnaden på produktiva möten och vanligt förkommande möten.

 

  • Lär dig grundkomponenterna i ett lyckat mötesrecept och varför en del möten når resultat medan andra misslyckas.
  • Vi lär oss förstå mötesledarens roll och ansvar och de kommunikationsverktyg du behöver för lyckade möten.
  • Vi tittar på vad som karaktäriserar olika mötestyper och hur du skall planera och genomföra effektiva möten för olika mötestyper, så som online-möten, workshops, etc.

 

En snickare behöver en hammare, men en mötesledare behöver MeetingSphere!

 

Läs mer om respektive verktyg under deras respektive beskrivningar.

  • Vi bekantar oss med ett antal metoder och ser hur vi kan utveckla och kombinera dem för att nå dit vi vill. Självklart jobbar vi i MeetingSphere!

"Lagom mycket övningar. Kul att grupperna blandades så vi fick jobba med olika personer"

/ en nöjd deltagare 1/12-2014

Sätt bollen i rullning!

Tipsa

BASIC MeetingSphere
Framtida utveckling
Under utveckling - EXPERT MeetingSphere
PROFESSIONAL MeetingSphere
Utbildningspyramiden

Jag vill anmäla mig!

 
 
 
 

 

Kurs-ID: BMSP001

Längd: 1 dag

Pris exkl moms: 7'900 kr

 

Välj språk

 

English

MeetingSphere

MeetingSphere

Svenska

CCG YouTube

Copyright © 2009 - 2018, CCG Europe AB

All Rights Reserved