Advanced

Sätt bollen i rullning!

ADVANCED MeetingSphere

 

Advanced MeetingSphere är utbildning i verktygens avancerade tillägg. Här bygger vi vidare på grundutbildningen med de kunskaper och färdigheter du behöver för att genomföra mer komplexa och större processer i din organisation.

Vill du ha förmågan att översätta en vanlig arbetsprocess till MeetingSphere och förstå skillnader och fördelar med detta? Att ta en traditionell process som t.ex. genomförandet av riskanalyser och få ihop en organisationsövergripande riskkarta är en av tillämpningarna vi övar på. Av egen erfarenhet vet vi att en organisation med 5000 medarbetare kan sammanställas på 50 man-timmar.

Hur många mötestimmar sparar du då mot traditionellt sätt att arbeta? Många!!

 

MeetingSphere kan stötta vilken process du än har och öka dess verkningsgrad, dvs ökad kvalitet, ökad delaktighet, till lägre kostnad.

 

Förmågan att leda mötesprocesser med hjälp av MeetingSphere är inte den samma som att leda vanliga mötesprocesser. Utöver goda färdigheter att leda möten, förstå grupp-dynamik, så får du nu öva på planering och genomförande med MeetingSphere.

Målgrupp

 

Utbildningen vänder sig till process-, projekt-, gruppledare, linjechefer, verksamhetsutvecklare, riskansvariga, eller andra som vill utveckla sina färdigheter i MeetingSphere och dess tillämpning på mötesintensiva processer och verksamheter.

 

Förkunskapskrav

 

Genomgången BASIC MeetingSphere eller motsvarande förkunskapskrav som uppnåtts från aktivt användande av MeetingSphere under minst ett år. Kontakta oss för en verifiering av dina kunskaper.

 

Kursmaterial

 

Kursmaterial på svenska ingår.

 

Du får lära dig:

 

Kursen går igenom MeetingSpheres avancerade inställningar och vi lär oss att bygga sessioner med dessa och öva på deras genomförande. Alla verktyg i MeetingSphere har avancerade inställningsmöjligheter för avancerade användare och med färdigheter av deras tillämpningar öppnas en helt ny värld av användningsområden.

 

När du går hem kan du t.ex. genomföra en innovations-session med hela din organisation på samma sätt som Volvo bjöd in 10'000 egna ingenjörer till en innovationsprocess.

 

Med avancerade inställningar följer innovativa möjligheter att tillämpa! Det är du som är den begränsande faktorn - inte MeetingSphere!

 

Innehåll:

 

Avancerad inställningar - vilka är de och vilka egenskaper har de i respektive verktyg?

 

" - Vi lär oss vilka olika sätt vi kan visa information, skapa styrande instruktioner, numrera på olika sätt och när olika val är bättre än andra och varför.
 • "
 • Edit" - Vi lär oss hur vi kan delegera rättigheter för redigering till användare och när olika val är bättre än andra och varför.
 • "
 • Sticky Points" - Vi lär oss hur detta verktyg med fördel kan användas och de inställningar som fungerar vid olika tillfällen.
  • "Welcome screen" - Vi lär oss att ta fram anpassade välkomstskärmar och hur man ställer in för bästa resultat.
  • "Session instruction" - vi lär oss hur man använder session instruktionsdialoger, hur man anpassar dem, och vad man behöver tänka för att få effektiva deltagare i sina sessioner.
  • "Session setup" - vi lär oss hur man ändrar mailhanteringen, vi lär oss hur man "kopplar" in vanligt förekommande samarbetsverktyg som Adobe Connect m.fl. och hur telefon-konferenslösningar används tillsammans med MeetingSphere.

   

  Avancerad Tillämpning - Vilka är möjligheterna som nu öppnar sig?

   

  • Här planerar, bygger, och genomför vi ett antal sessioner där vi testar olika inställningar och lär oss för- och nackdelar i olika lägen och för olika mötestyper.
  • Vi bygger också ett antal mer avancerade sessioner på olika sätt vilka sen analyseras i grupp. Här fördjupar vi oss i "facilitator notes" och deras användning för att stötta mer komplexa arbeten.
  • En stor del av kursen är fokuserad på problemorienterat lärande, där även egna medtagna utmaningar självklart har sin plats.

   

  Export, import, och samverka med andra systemlösningar

   

  • För respektive verktyg tittar vi på hur respektive export/import funktion fungerar och övar på olika tillämpningar. Import av hela dokument, import från klippbordet, export till excel, automatisera flöden med hjälp av excel.

   

  Övriga roller - Subscription, Template, User Administrators och Co-Hosts - Vilka rättigheter och möjligheter har de i MeetingSphere?

   

  • Varför finns alla dessa roller?
  • Vilka rättigheter följer med rollen?
  • Vilka är de typiska användningsfallen eller tillämpningarna för dessa roller?
  • Vem i min organisation bör ha dessa roller och varför?

   

  Nyhet! MeetingSphere App, dvs iOS och Android-varianterna

   

  • Här tittar vi på tillämpningar och funktionalitet i syfte att förstå hur vi anpassar våra sessioner för MeetingSphere App. Detta kursmoment tas med när appen är lanserad.

   

  Genomgående för ADVANCED MeetingSphere är just fokus på problemorienterat lärande.

  Mycket övningar i stimulerande miljöer!

   

  "Fantastiskt stimulerande miljö på konferensanläggningen! Riktgt bra kurs, bra mix med genomgångar och övningar - kul med folk från olika branscher!"

  / en nöjd deltagare 12/2-2015

  BASIC MeetingSphere
  Framtida utveckling
  Under utveckling - EXPERT MeetingSphere
  PROFESSIONAL MeetingSphere
  Utbildningspyramiden

  Jag vill fortbilda mig!

   
   
   
   

   

  Kurs-ID: AMSP001

  Längd: 3 dagar

  Pris exkl moms: 24'500 kr

   

  Tipsa

  Välj språk

   

  English

  MeetingSphere

  MeetingSphere

  Svenska

  CCG YouTube

  Copyright © 2009 - 2018, CCG Europe AB

  All Rights Reserved