Styrelsearbete

Tillämpningar

VD / Styrelse Utvärdering

 

En styrelses och vd:s arbete och prestationer bör regelbundet utvärderas genom systematisk och strukturerad process.

 

Se det som en årlig hälsokontroll och ett bra redskap för ständig utveckling.

 

Den stora fördelen med MeetingSphere är att utvärderingen görs tillsammans, är inkluderande, och tack vara anonymiseringen öppnar upp för både kreativt och opåverkat arbete. Med MeetingSphere så synliggörs alla Elefanter i rummet och kan bearbetas strukturerat och konstruktivt.

 

För aktiva ägare är styrelseutvärdering ett effektivt hjälpmedel, då det blir tydligt om styrelsen har rätt kompetens och sammansättning och att man sysslar med rätt saker. Resultaten ger valberedningen ett bättre beslutsunderlag och revisorerna får ett underlag till revisionsrapporten.

 

CCG har decennier av erfarenhet av virtuella workshopar, online sessioner, analyser och organisations-styrning och -utveckling. Vi hjäpler till med effektiva och strukturerade lösningar genom hela arbetsflödet fram till att ni har en handlingsplan med prioriterad åtgärdsförslag.

 

Arbetet sker via vår webbaserade tjänst, MeetingSphere, som i sin grund är ett "Group Decision Support System (GDSS), med de fördelar det tillför processen. Utvärderingen kan enkelt anpassas efter era speciella behov och ni bestämmer själva vilken nivå ni vill lägga er på.

 

Vi rekommenderar att utvärderingen görs årligen så att jämförelser över tid och över flera styrelsen kan ske.

 

Hur man kommer igång rent praktiskt

 1. Ni kontakt oss för ytterligare information och planering av genomförande.
 2. Efter överenskommelse med Er anpassar vi standardutvärderingen efter era önskemål.
 3. Ni godkänner utvärderingsfrågorna och vår offert, samt vi bestämmer tidplan för genomförandet. Konfidentialitet får vi genom att deltagandet sker anonymiserat i MeetingSphere.
 4. När alla ledamöter delat med sig av sina synpunkter och förslag så autogenerar vi momentant en första sammanställd rapport som kan distribueras till alla deltagare och till vår uppdragsgivare.

Ni väljer själva nivå på behörighet av rapporten, ex. om den skall lösenordskyddas, och vem som vi skall skicka den till.

 1. Därefter sammanställer vi en presentation med alla resultat som skickas över i pdf-format.
 2. Efter överenskommels genomför vi sen en fokusgrupp med fokus på de identifierade utvecklingsområdena. Detta görs utan extra kostnad.
 3. Ni kan också låta oss arkivera er utvärdering för att sen årligen kunna genomföra för kontinuitet och strategisk uppföljning.

PRIS

 

VD / Styrelseutvärdering 15'000 sek

 

 • Fokus- och breddanalys ingår
 • Ändring av frågor: 200 kr/fråga
 • Presentation och facilitering: 8'000 kr
  • Resekostnader tillkommer.
 • Alla priser är exklusive moms.

 

Utvärderingar finns framtagna för:

 

 • Företag
 • Företag - engelsk version
 • Kommunalt ägda bolag
 • Kommunalt ägda bostadsbolag
 • Banker
 • Högskolor och universitet
 • Ideella föreningar
Öppnar kontakt- och beställningsformulär.

Välj språk

 

English

MeetingSphere

MeetingSphere

Svenska

CCG YouTube

Copyright © 2009 - 2018, CCG Europe AB

All Rights Reserved